Sitevoorwaarden en copyright

Het is van uiterst belang dat de persoonsgegevens zorgvuldig bewaard worden door Turksuiteten.nl. Er wordt in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt gehouden.

Copyright

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turksuiteten.nl op geen enkele wijze toegestaan om alle op de site vermelde tekst, foto`s, illustraties te kopiëren, te verspreiden, publiceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Disclaimer

1. Inhoud van deze disclaimer is van toepassing op de site Turksuiteten.nl. Door gebruik te maken van de site Turksuiteten.nl, stemt u automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

2. Alle informatie op de site wordt met zorg samengesteld. Turksuiteten.nl is niet verantwoordelijk voor de onjuistheden en onvolledigheden op de site en er wordt geen enkele garantie gegeven voor de juistheid, volledigheid of redelijkheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd. Elke schade ten gevolge van het gebruik van Turksuiteten.nl is veroorzaakt, wordt nadrukkelijk afgewezen door Turksuiteten.nl.

3. Turksuiteten.nl houdt het recht om te allen tijde naar eigen inzicht de site te wijzigen, aanvullen of te beëindigen.

4. Reacties van gebruikers van Turksuiteten.nl worden, voordat het gepubliceerd wordt op de site, beoordeeld naar juistheid en redelijkheid

5. Onder juistheid van reacties wordt verstaan onbeledigende en onwaar gebeurtenissen.

6. Reacties van gebruikers waaruit blijkt dat het slechts bedoeld is om de restaurant te beledigen worden niet gepubliceerd. Dienovereenkomstig worden reacties waarin incidenten worden vermeld, niet redelijk bevonden en ten gevolge daarvan niet gepubliceerd op de site Turksuiteten.nl.

7. Turksuiteten.nl behoudt het recht om een gebruiker welke de site op ondegelijke wijze gebruikt, de toestemming te ontnemen om de site te gebruiken. Dienovereenkomstig is de gebruiker van de site verantwoordelijk voor al hetgeen welke wordt verzonden via Turksuiteten.nl.

8. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven dat de site altijd naar volledigheid en 24-uur zal functioneren. De schade welke voortkomt uit het niet of onjuist functioneren van de site wordt uitdrukkelijk afgewezen door Turksuiteten.nl.

9. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle kosten die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of die enig verband houden met het gebruik van de site. Daarenboven is de gebruiker ten volle verantwoordelijk voor alle inbreuk door de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

10. Turksuiteten.nl is een onafhankelijke site. Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de restaurateurs. Dienovereenkomstig wordt er geen rekening gehouden met de belangen van de gebruikers.

11. Het is voor Turksuiteten.nl in alle gevallen niet verplicht om alle restaurants op te nemen op de site. De restaurants die onder de categorie betere restaurants vallen worden beoordeeld door Turksuiteten.nl.

12. Turksuiteten.nl is niet verantwoordelijk voor de gekoppelde bestanden en/of links van derden op de site.

13. Turksuiteten.nl behoudt het recht de toegang tot de site te monitoren.

14. De foto`s op de site zijn met toestemming van de restaurant verantwoordelijke genomen. In aansluiting hierop is Turksuiteten.nl niet verantwoordelijk voor al hetgeen hieruit voortvloeiende, inclusief alle kosten.

15. Turksuiteten.nl behoudt het recht om deze disclaimer te allen tijde te kunnen wijzigen of aanvullen.